Voimin Oy

 Haluatko ratkaisuja ikääntyvän väestön kasvavaan palvelujen tarpeeseen?
 Ennakoi reagoinnin sijaan. 

Voimin Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka tarjoaa Arkikuntoutus koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Tavoitteenamme on auttaa suomalaisia organisaatioita ja yhteisöjä kehittämään ikääntyneiden kuntoutukseen liittyviä palveluita. Sosiaali- ja terveysalalla ikääntyneet eivät saa riittävästi toimintakykyä tukevia palveluita, vaikka vanhuspalvelulaki sitä velvoittaa. Voimin Oy pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri tasoilla, jotta tämä laki toteutuisi. 

Voimin Oy:n kouluttajan asiantuntemus arkikuntoutuksesta  perustuu väitöskirjatutkimukseen, koulutuksiin, pohjoismaiseen yhteistyöhön ja käytännön työkokemukseen. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Professio Oy, Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy, Toimintaterapeuttiliitto, Gavon Oy, Predicell Oy, Kuntoutussäätiö, Vanhustyön keskusliitto, Eläkeliitto, Tehy, Tule ry ja Soste. Voimin Oy koordinoi myös ikääntyneiden kuntoutuksen vapaamuotoista asiantuntijaverkostoa. Verkostoon kuuluu tutkijoita, geriatreja, kansanedustajia sekä ikääntyneiden kuntoutuksesta kiinnostuneita toimijoita.

satu

Toimitusjohtaja

Satu Niskanen

Satu on koulutukseltaan toimintaterapeutti sekä terveystieteiden maisteri ja suorittaa tällä hetkellä terveystieteiden tohtorin tutkintoa. Hän tekee väitöskirjaa ikääntyneiden arkikuntoutuksen vaikuttavuudesta ja kustannus-vaikuttavuudesta.

Niskasella on noin kymmenen vuoden työkokemus toimintaterapiasta ja kuntoutusalan työstä eri asiakasryhmien parissa ja noin kolmen vuoden työkokemus projektinjohtamistehtävistä useissa eri projekteissa. Hän työskentelee asiantuntijana Kuntoutussäätiössä ja Toimintaterapeuttiliitossa.

Satu on erityisen kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä nykyistä kustannus-vaikuttavimmiksi, jotta käytettävissä olevilla resursseilla saataisiin mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia kansalaisille.

Satu on toinen vuonna 2019 perustetun Voimin Oy:n perustajista.