Voimin Oy

 Haluatko ratkaisuja ikääntyvän väestön kasvavaan palvelujen tarpeeseen?
Me haluamme! Siksi syntyi Voimin Oy

 

Voimin Oy:n asiantuntijat ovat toimineet vuosia sosiaali- ja terveysalalla ja nähneet, että ikääntyneet eivät saa riittävästi toimintakykyä tukevaa palvelua, vaikka vanhuspalvelulaki sitä velvoittaa. Asiantuntijamme ovat pitkään vaikuttaneet päätöksentekoon eri tasoilla, jotta tämä laki toteutuisi. Voimin Oy jatkaa vaikuttamistyötä palveluidensa avulla, arvostuksesta ikääntyneitä kohtaan. 

Asiantuntemuksemme arkikuntoutuksesta  perustuu väitöskirjatutkimukseen, koulutuksiin, pohjoismaiseen yhteistyöhön ja käytännön työkokemukseen. Haluamme Suomen ikääntyneille yhtä vaikuttavaa kotikuntoutusta kuin muissa pohjoismaissa tarjotaan, joten ryhdyimme itse toimeen.

satu

Toimitusjohtaja

Satu Niskanen

Satu on koulutukseltaan toimintaterapeutti sekä terveystieteiden maisteri ja suorittaa tällä hetkellä terveystieteiden tohtorin tutkintoa. Hän tekee väitöskirjaa ikääntyneiden arkikuntoutuksen vaikuttavuudesta ja kustannus-vaikuttavuudesta.

Niskasella on noin kymmenen vuoden työkokemus toimintaterapiasta ja kuntoutusalan työstä eri asiakasryhmien parissa ja noin kolmen vuoden työkokemus projektinjohtamistehtävistä useissa eri projekteissa. Hän työskentelee asiantuntijana Kuntoutussäätiössä ja Toimintaterapeuttiliitossa.

Satu on erityisen kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä nykyistä kustannus-vaikuttavimmiksi, jotta käytettävissä olevilla resursseilla saataisiin mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia kansalaisille.

Satu on toinen vuonna 2019 perustetun Voimin Oy:n perustajista. 

Sanna_Tarnanen

Viestintäkoordinaattori

Sanna Tarnanen

Sanna on koulutukseltaan lähihoitaja, media-assistentti ja tradenomi ja opiskelee parhaillaan geronomi-tutkintoa. 

Hänellä on useamman vuoden kokemus asiakastyöstä ikääntyneiden asumispalveluyksikössä, liikuntarajoitteisten avustajana sekä erilaisista markkinoinnin, myynnin ja viestinnän tehtävistä. 

Sanna on kiinnostunut ikääntyneiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamisesta ja ylläpitämisestä kehittämällä erityisesti kotiin vietäviä palveluja ja kuntoutusta. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat digitaaliset palvelut ja viestinnän kanavat ikääntyneiden hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tiedotuksessa ja palveluiden toteutuksessa.

Voimin Oy:n toiminnassa Sanna on ollut mukana vuoden 2020 syksystä lähtien.