Haluatko Sinä elää mielekästä elämää kotona pidempään?
Haluatko ratkaisuja ikääntyvän väestön kasvavaan palvelujen tarpeeseen?
Me haluamme! Siksi syntyi Voimin Oy

 

Voimin Oy:n asiantuntijat ovat toimineet vuosia sosiaali- ja terveysalalla ja nähneet, että ikääntyneet eivät saa riittävästi toimintakykyä tukevaa palvelua, vaikka vanhuspalvelulaki sitä velvoittaa. Asiantuntijamme ovat pitkään vaikuttaneet päätöksentekoon eri tasoilla, jotta tämä laki toteutuisi. Voimin Oy jatkaa vaikuttamistyötä palveluidensa avulla, arvostuksesta ikääntyneitä kohtaan. 

Asiantuntemuksemme arkikuntoutuksesta  perustuu väitöskirjatutkimukseen, koulutuksiin, pohjoismaiseen yhteistyöhön ja käytännön työkokemukseen. Haluamme Suomen ikääntyneille yhtä vaikuttavaa kotikuntoutusta kuin muissa pohjoismaissa tarjotaan, joten ryhdyimme itse toimeen!

Fysioterapeutti

Anna Lautamäki

Anna Lautamäki on koulutukseltaan fysioterapeutti. Lautamäellä on kokemusta ikääntyneiden ja muistisairaiden kuntoutuksesta sekä apuvälinearvioiden tekemisestä. Lisäksi Lautamäen vahvuutena on tuki- ja liikuntaelinten oireiden kuntoutus, josta erityisosaamisena tekonivelleikkausten jälkeinen kuntoutus. Lautamäki on käynyt myös koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutuksen sekä lapsen ja nuoren kehityksen ja toiminnan psykomotoriikkaan liittyvän koulutuksen.

Sairaanhoitaja

Tuula Heinonen

Tuula Heinonen on koultukseltaan apuhoitaja (nykyinen lähihoitaja) sekä psykiatrinen sairaanhoitaja. Heinosella on yli 30 vuoden työkokemus sekä psyykkisestä että somaattisesta työstä eri asiakasryhmien parissa lapsista ikääntyneisiin. Heinosella on voimavara ja ratkaisukeskeisen terapian koulutus ja hän hyödyntää kyseisiä keinoja työssään. Heinosen erityisenä vahvuutena on ennakkoluulottomuus kohdata asiakas yksilöllisesti ja arvostavasti. 

satu

Toimitusjohtaja

Satu Niskanen

Satu Niskanen on koulutukseltaan toimintaterapeutti sekä terveystieteiden maisteri ja suorittaa tällä hetkellä terveystieteiden tohtorin tutkintoa. Niskanen tekee väitöskirjaa ikääntyneiden arkikuntoutuksen vaikuttavuudesta ja kustannus-vaikuttavuudesta.

Niskasella on noin kymmenen vuoden työkokemus toimintaterapiasta ja kuntoutusalan työstä eri asiakasryhmien parissa ja noin kolmen vuoden työkokemus projektinjohtamistehtävistä useissa eri projekteissa. Niskanen työskentelee asiantuntijana Kuntoutussäätiössä ja Toimintaterapeuttiliitossa.

Niskanen on erityisen kiinnostunut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä nykyistä kustannus-vaikuttavimmiksi, jotta käytettävissä olevilla resursseilla saataisiin mahdollisimman paljon terveyttä ja hyvinvointia kansalaisille.

Niskanen on toinen vuonna 2019 perustetun Voimin Oy:n perustajista. Voimin Oy:ssä Niskanen vastaa asiantuntijapalveluiden kehittämisestä sekä arkikuntoutustyöstä yhdessä Hanna Holman kanssa.

Voimin Oy:n asiantuntijoiden aikaisempia tilaajia ja yhteistyökumppaneita ovat muun muassa

Toimintaterapeuttiliitto
Kuntoutussäätiö
Vanhustyön keskusliitto
Muistiliitto
Tampereen ammattikorkeakoulu
Metropolia-ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tampereen Kotitori
Helsingin kaupunki, Aili-hanke
Ikäneuvo-hanke

Kiinnostuitko arkikuntoutuksesta?