Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatio- uhka vai mahdollisuus?

Yhteiskunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eteen on ilmaantunut ennennäkemättömiä haasteita viime vuosina, joiden tuloksena digitalisaatio on kuitenkin edennyt vauhdilla. Digitalisaatio on mahdollistanut sosiaali- ja terveysalalle aiempaa monipuolisemmat potilaskokemukset, terveydenhuollon palveluiden uudelleen järjestämisen, laadun ja saavutettavuuden parantamisen sekä työntekijöiden työskentelyolojen kehittämisen. Osallistuimme Big Business Insight Groupin järjestämään etätapahtumaan Digital Health Nordic 2022 helmikuussa. Pohdimme tässä ja seuraavassa blogikirjoituksessa tapahtuman antia ja sosiaali- ja terveyshuollon digitalisaation herättämiä ajatuksia.

Etävastaanotot ovat yleistyneet ja niistä hyötyvät asiakkaan lisäksi myös hänen läheisensä. Esimerkiksi lasta odottavien asiakkaiden koko perhe saadaan mukaan vastaanotolle etäyhteyden avulla. Yhdellä käynnillä voidaan tukea asiakkaan lisäksi hänen perhettään, sillä läheisillä on usein merkittävä rooli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tukena. 

Voisiko ikääntyneidenkin etävastaanotoille kutsua mukaan omaisia ja muita läheisiä nykyistä laajemmassa mittakaavassa? Esimerkiksi palvelujen tarvetta kartoitettaessa tai neuvontatilanteissa läheisten läsnäolo tukisi asiakkaan tarpeita ottaen samalla läheisten näkökulman huomioon.

 

Teknisten laitteiden käyttö tai omistaminen ei ole kaikille asiakkaille mahdollista tasapuolisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä voitaisiin kuitenkin hyödyntää nykyistä enemmän teknologian tuomia mahdollisuuksia tapaamisten järjestämiseen. Niille asiakkaille, jotka eivät voi osallistua tapaamisiin teknologian avulla voitaisiin järjestää perinteiseen malliin tapaaminen kasvotusten. 

Etäkuntoutusta toteutetaan monissa paikoissa ja muodoissa. Onko läheisten roolia etäkuntoutumisen tukemisessa huomioitu riittävästi?

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauksien hoitoon asiakkaat saavat usein erilaisia itsehoito-ohjeita kotiin. Rutiininomaista kotona tehtävää itsehoitoa voidaan ohjeistaa hyvin myös opetusvideoiden kautta. Näin asiakkaat voivat katsoa videoita niin usein kuin haluavat ja pysähtyä rauhassa haluamaansa kohtaan ohjeita katsomaan. Esimerkiksi kotidialyysejä tekevät asiakkaat voisivat katsoa videolta ohjeita dialyysin tekemiseen. Asiakas voi videoiden avulla rauhassa kotona itse tehdä dialyysin, mikä säästää yhteiskunnan resursseja ja lisää asiakastyytyväisyyttä.

Voisiko opetusvideoita soveltaa myös kotikuntoutukseen nykyistä laajemmalti? Jos ikääntynyt kuntoutuja saisi paperisten voimisteluohjeiden lisäksi opetusvideon, hän voisi kotona kerrata rauhassa liikeohjeita ja ottaa videolta mallia harjoituksiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen digitalisaatiossa tulisi muistaa ennen kaikkea asiakaslähtöisyys.  Digitaalisten sote-palvelujen kehittäminen on kaikille toimijoille vielä suhteellisen uutta, mutta palvelujen kehittämisen tulisi perustua asiakkaiden tarpeisiin. Erityisen tärkeää olisi jakaa yhteistä tietoutta digitalisaation onnistumisista ja haasteita: mikä on mahdollista ja miten pitkälle teknologia vie? Digitaalisten palveluiden suunnittelu vaatii yhteistyötä niin työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden, it-palveluntuottajien kuin asiakkaidenkin kesken. Huomioitavaa on myös palvelujen arvoketjun määrittäminen ja prosessin suunnittelu.

Kuinka saamme asiakkaalle lisäarvoa toteuttamalla palveluja digitaalisesti? Voisivatko digitaaliset kuntoutuspalvelut esimerkiksi olla halvempia kuin perinteiset ns. fyysisesti toteutettavat palvelut? Digitaalisten palvelujen etuina ovat pienentyneet matkakustannukset, ajankäytön tehostuminen sekä palvelujen saavutettavuus sijainnista ja liikkumisen esteistä riippumatta. Syrjäseuduilla asuville ja liikuntarajoitteisille digitaaliset kuntoutuspalvelut voisivat tarjota kattavammat mahdollisuudet kuntoutumiseen, osallistumiseen ja ammattilaisen vastaanottoihin. Tietysti on asioita, joita ei voida hoitaa videon ja mikrofonin välityksellä, mutta monet asiakaskäynnit voitaisiin varmaankin tarvittavalla välineistöllä ja ohjauksella hoitaa etänä digitaalisten kanavien kautta.

Lähteet:

Digital Health Nordic 2022 Virtual Event. https://www.digihealthnordic.com/

Jaa artikkeli