Palvelut

Kotiin vietävät palvelut

 Arkikuntoutus ikääntyneille

 Arkikuntoutus täysi-ikäisille mielenterveyskuntoutujille

 Arkikuntoutus veteraanille, sotainvalideille ja sotainvalidien leskille sekä lotille

 Toiminta- ja fysioterapeutin sekä psykiatrisen sairaanhoitajan ja lähihoitajan kotikäynnit

 Kotihoitopalvelut

 Omaisohjaus

Palveluhinnasto (pdf)

Lue lisätietoja palveluista: Arkikuntoutus ja Muut kotiin vietävät palvelut

Asiantuntijapalvelut ammattilaisille 

 Koulutukset julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin henkilökunnalle

 Esitykset ja luennot

 Räätälöidyt koulutuspaketit ja workshopit

Pyydä tarjous erikseen koulutus- ja asiantuntijapalveluista