Arkikuntoutus koulutus- ja asiantuntijapalvelut

 

Asiantuntijapalvelut 

Asiantuntijapalveluidemme avulla saat työkaluja ja vinkkejä yhteisösi vanhustyön ja kuntoutuksen kehittämiseen ja organisointiin. Asiantuntijapalvelut sisältävät koulutuksia, luentoja, kannanottoja, artikkeleita tai erikseen räätälöidyn kokonaisuuden. Tavoitteenamme on auttaa suomalaisia organisaatioita hyödyntämää parhaalla mahdollisella tavalla Pohjoismaissa hyväksi havaittuja ja kustannustehokkaita käytäntöjä. Voimme suunnitella asiantuntijapalvelut organisaation yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. 

Arkikuntoutus tukee ikäihmisten itsenäisyyttä ja lisää elämän mielekkyyttä. Enintään kolme kuukautta kestävän kuntoutusjakson tavoitteena on vahvistaa ikääntyvän väestön toimintakykyä ja auttaa heitä suoriutumaan paremmin arjessa. Arkikuntoutuksen avulla voidaan mahdollistaa kotona asuminen entistä pidempään ja parantaa tällä tavoin jokaisen asiakkaan elämänlaatua.

”Arkikuntoutuksen avulla minulla on taas mahdollisuus harrastaa ja osallistua sosiaaliseen elämään.”

-Asiakas

voimin-arkikuntoutus-lapsi-mummo
Arkikuntoutuksen avulla voi toteuttaa itselle tärkeitä asioita

Koulutukset ja esitykset

Voimin Oy toteuttaa erilaisille yhteisöille ja organisaatioille räätälöityjä tilauskoulutuksia, joissa perehdytään arkikuntoutukseen, sen toimintatapoihin ja tavoitteisiin kiinnostavien luentojen ja käytännönläheisten workshoppien avulla. Koulutusten aiheina voivat olla esimerkiksi: Mitä arkikuntoutus on? Mikä merkitys arkikuntoutuksella on? Miksi arkikuntoutus on kustannus-vaikuttavampaa kuin tavanomainen kotihoito ja kuntoutus? Mikä on toimintaterapeutin rooli arkikuntoutuksessa? Miten voimme toteuttaa arkikuntoutusta omassa työssämme?

Kokovartalokuva 26.3.2018
Luennoitsija Satu Niskanen

Arkikuntoutuksen avulla ikääntyneiden kotikuntoutusta kehittäneitä alueita

Näillä alueilla on otettu arkikuntoutuksen keinoja käyttöön ja kehitetään kotikuntoutustoimintaa arkikuntoutuksen tutkitun tiedon mukaisesti:

vanha mies näyttää peukkuja
Arkikuntoutus koulutuksille peukut