Mitkä arjen toimet ja asiat ovat sinulle tärkeitä?

Iäkäs nainen keinuu iloisena

Toivoisitko 80-vuotiaana, että joku kysyisi tätä sinulta? Ikääntyneen toimintakyky voi olla heikentynyt syystä tai toisesta ja se vaikeuttaa itselle tärkeiden asioiden toteuttamista. Arkikuntoutuksessa pysähdytään pohtimaan ikääntyneelle tärkeitä asioita ja tuetaan hänen omien tavoitteidensa toteutumista. Kuntoutuminen on motivoivaa itse asetettujen tavoitteiden ansiosta. Arkikuntoutustiimin moniammatillinen työryhmä tukee asiakasta useita kertoja viikossa toteutuvilla kotikäynneillä. Motivoiva kuntoutuminen auttaa ikääntynyttä elämään omassa kodissaan pidempään, terveempänä ja elämäänsä tyytyväisempänä.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä toteutetaan arkikuntoutustoimintaa osana muuta kotikuntoutustoimintaa: 

Moniammatillisen tiimin henkilöstörakenteessa on nähty tarpeellisena saada palvelun toteuttajiksi fysio- ja toimintaterapeuttien oheen myös hoitajia, joiden rooli erityisesti arkitoimintojen harjoittelun ohjaajina on ollut terapeuttien rinnalla keskeinen. Kannustankin omien kokemustemme kautta kotikuntoutusta kehittäviä organisaatioita muodostamaan moniammatillisia tiimejä, joilla on sekä ajallisesti että määrällisesti riittävät resurssit toteuttaa kotikuntoutusta siten, että asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa yhteisesti asetetut tavoitteet niin toimintakyvyssä kuin arkitoiminnoissa voidaan saavuttaa.”

-Palveluesimies Kimmo Launiainen, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

 

Iloinen vanha mies

Arkikuntoutustoimintaa on kehitetty myös Pietarsaaressa:

”Edellisen arkikuntoutuskoulutuksen jälkeen perustimme arkikuntoutustiimin ja olemme saaneet aivan huikeita onnistumisia ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa.” riemuitsee Pietarsaaren kotihoidon ohjaaja Anu Kujala. ”Aluksi meillä oli haastetta tavoittaa varhaisessa vaiheessa asiakkaita, mutta sitten keksimme tarjota arkikuntoutusta kotihoidon vanhoille asiakkaille.”

 

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa Pohjois-Pohjanmaalla (POPSote) on kehitetty alueen kotikuntoutustoimintaa ja vahvistettu osaamista tutkimukseen perustuvan arkikuntoutuksen näkökulmalla:

”Olemme tarkastelleet alueemme kotikuntoutusjaksojen toimintamalleja ja todenneet, että mikäli kotikuntoutusjaksolle osallistumisen kriteerinä on säännöllisen kotihoidon tarve, jää arkikuntoutuksen yksi oleellinen näkökulma ennaltaehkäisystä ja varhaisesta tuesta puuttumaan. Asiakkaille tarvitaan varhaisemman vaiheen tuen mahdollistumista systemaattisesti.

Pitämänne koulutuksen pohjalta olemmekin nyt mallintamassa uutta ennaltaehkäisevämpää kotikuntoutuksen mallia arkikuntoutuksen viitekehyksestä.  Tämän toimintamallin tarkoituksena on tuoda verkostomaisesti moniammatillista toimintakyvyn ja kuntoutumisen tukea niille ikääntyneille, joilla on pieniä haasteita arjessa toimimisessa. Heillä on usein runsaasti kuntoutumisen ja toimintakyvyn vahvistamisen potentiaalia ja esimerkiksi yhteistyö järjestöjen kanssa voi tuoda uudenlaista tukea arkeen. Kotikuntoutuksen kehittäminen POPsote -hankkeessa jatkuu ja viimeksi kotikuntoutus-kehittäjien työpajassa annettiin kotiläksyksi vielä palata teidän arkikuntoutuksen check- listaan.

– Projektikoordinaattori, Marjaana Teerikangas, POPSote,

Jaa artikkeli