Listaus ikääntyneiden kuntoutuksen täydennyskoulutuksista 2021

Pyörätuoli tyhjänä, käyttäjä kävelee
Kuva: Pixabay

Tässä blogipostauksessa listataan vuonna 2021 tarjolla olevia kuntoutuksen täydennyskoulutuksia, jotka eivät tähtää tutkintoon. Kuntoutumisen asiakasryhmänä ovat iäkkäät.

Ammattitaidon kehittäminen kannattaa.

Työtehtävät ja ammattiasema sekä niiden kehittäminen määrittävät jokaisen yksilöllisen täydennyskoulutuksen tarpeen. Täydennyskoulutus tukee työssä jaksamista ja antaa uusia näkökulmia omaan työhön. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva laki oikeuttaa ja velvoittaa ammattilaisia täydennyskoulutusten avulla kehittämään osaamistaan sekä ylläpitämään ammattitaitoaan. Täydennyskoulutukset antavat myös mahdollisuuden työpaikan toimintaympäristöjen kehittämiseen.

Kuntoutuskouluttajat 

Ammatillista täydennyskoulututusta ja koulutusta kuntoutusalan yrittäjille. Ammatillinen täydennyskoulutus on suunnattu kaikille kuntoutusalan ammattilaisille ja yrittäjyyskoulutus kuntoutusalan yrittäjille. Koulutuskalenterista löytyy sekä etänä, että paikan päällä toteutettavia koulutuksia eri aiheista.

Esimerkkejä syksyn kurssitarjonnasta:

Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa

Kävelyn havainnointi ja ohjaaminen

Lisätietoja:

https://www.kuntoutuskouluttajat.fi/koulutukset/koulutuskalenteri/

Fysiogeriatria Oy  

Tarjolla on hoitotyön ja kuntoutuksen ammattilaisille ja organisaatioille erilaisia koulutuskokonaisuuksia etänä, verkkokursseina sekä tilauskoulutuksina.

Esimerkkejä tulevasta koulutustarjonnasta:

Geriatrisen kuntoutuksen erityisohjaajakoulutus keväästä 2021 vuoteen 2022 saakka

MuistiKUNTO- ohjaajakoulutus

Muistikuntoutuksen perusteet- verkkokurssi

Tutustu etäkuntoutukseen

Lisätietoja:

https://fysiogeriatria.fi/organisaatioille/geriatrisen-kuntoutuksen-erityisosaaja/

Professio

Professio on Suomen suurin kuntoutusalan koulutusjärjestäjä ja heillä on alalle oma Kuntoutus Akatemia, joka toteutetaan yhteistyössä Coronaria Oy:n kanssa. Koulutusten ja tapahtumien verkkokaupassa Professiolla on laaja valikoima kuntoutusalan koulutuksia oman osaamisen kehittämiseen kuntoutusalan ammattilaisille etä-, verkko- tai lähikoulutuksina. Tarjolla mm. seuraavia koulutuskokonaisuuksia:

Moniammatillinen geriatrinen arviointi ja kuntoutus

Asiakaslähtöinen ja vaikuttava kotikuntoutus

Vaikuttavampaa kotikuntoutusta arkikuntoutuksen keinoilla

Iäkkään fysioterapia

Lisätietoja:

https://professio.fi/kuntoutus-koulutukset/

Suomen Fysioterapeutit

Täydennyskoulutusta fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille. Suomen Fysioterapeutit järjestävät suunnitelmallista, tarvelähtöistä, lyhyt- tai pitkäkestoista koulutusta.

Ikääntyneiden kuntoutuksen saralla on syksyllä tulossa mm. seuraavia kokonaisuuksia:

Fyysiseen aktiivisuuteen liittyvä koulutuskiertue

Webinaari ikääntyvien fyysisestä aktiivisuudesta

Lisätietoja:

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/jasenet/koulutukset/koulutuskalenteri/

Suomen Fysioterapeutit ry on myös tuottanut suosituksen kaatumisen ehkäisystä. Aiheesta järjestetään ajoittain koulutuksia.

Lisätietoja:

 https://www.suomenfysioterapeutit.fi/fysioterapia/ammatin-kehittaminen/fysioterapiasuositukset/kaatumisten-ja-kaatumisvammojen-ehkaisyn-fysioterapiasuositus/

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on facebook