Kuntoutuksen tuulahduksia maailmalta: Palkittu kuntoutuksen toimintamalli Uuden-Seelannin Waikatossa

Rollaattori

 

Uuden Seelannin hallitus on sijoittanut 40 miljoonaa Uuden-Seelannin dollaria vuosina 2012–2016 Ikääntyneiden kotiin vietävien tukipalvelujen kehittämiseen. Waikaton alueelle kehitettiin START- tiimi (Supported Transfer and Accelerated Rehabilitation Team) ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden palvelupolun siirtymäkohtien tueksi ja kuntoutumisen tehostamiseksi. Uuden kuntoutustiimin myötä sairaalajaksot ovat lyhentyneet, kun potilaiden ei tarvitse odottaa vapaita paikkoja kotiutumista tukeviin palveluihin.

Intensiivistä kuntoutusta

Waikaton alue Uudessa-Seelannissa käsittää yli 400 000 hehtaaria. Jopa 40 % Uuden-Seelannin väestöstä asuu 150 kilometrin säteellä Waikaton alueesta. Waikatossa asuu Uuden-Seelannin keskiarvoon verrattuna vähän yli 65-vuotiaita, mutta alueen palveluiden painopiste siirtyy tulevaisuudessa ikääntyneisiin. START- tiimin avulla ikääntyneiden potilaiden sairaalasta kotiutumista on voitu nopeuttaa. Hoito ja kuntoutus toteutetaan potilaan kotona ja intensiivisen kuntoutusjakson ansiosta toipuminen edistyy tehokkaasti.

Kuntoutustiimin työskentely on asiakaslähtöistä ja
kuntoutumisen tavoitteet luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Tarvittaessa tiimi käy kuntoutujan luona jopa neljä kertaa päivässä seitsemän päivän ajan. START- tiimiä on hyödynnetty erityisesti asiakkaille, joiden on arvioitu kuntoutuvan sairaalajaksosta kuudessa viikossa täysin tai osittain. START-tiimi koostui kehitysvaiheessa fysioterapeuteista, toimintaterapeuteista, hoiva-avustajista ja kuntoutukseen suuntautuneista
sairaanhoitajista. Nykyisin START-tiimi on vakiintunut ikääntyneiden sairaalasta kotiutuvien kuntoutusmuoto Waikaton alueella. Tiimiin kuuluu yleensä fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sairaanhoitaja.

Palkittu toimintamalli siirtänyt ikääntyneiden kuntoutumisen painopistettä sairaaloista koteihin

START- tiimin työntekijän mukaan asiakkaan kuntoutumisen tavoitteiden tulee olla saavutettavissa. Kuntoutumisen suunnitelma luodaan yhdessä asiakkaan kanssa ja kaikki tiimissä työskentelevät tavoitteiden
saavuttamiseksi. Tuttu ja turvallinen kotiympäristö on ihanteellinen kuntoutumiselle, sillä asiakas tuntee olonsa siellä mukavaksi.

START-tiimistä on tullut viime vuosina olennainen osa alueen terveydenhuollon palveluja. Toimintamallia ovat ottaneet käyttöön myös muut Uuden Seelannin alueet. START-toimintamalli on voittanut kaksi Australialaisten ja Aasialaisten terveysorganisaatioiden myöntämää Outstanding Innovation-palkintoa vuosina 2017 ja 2018.

START- tiimin asiakaslähtöinen toiminta on osoittautunut tehokkaaksi:

  • kuntoutuminen viedään asiakkaan omaan ympäristöön ja toteutetaan hänen ehdoillaan
  • asiakas valitsee itse tavoitteensa ja ne voidaan realistisesti saavuttaa
  • sairaalajaksot ovat lyhentyneet
  • ikääntyneet voivat asua kotona pidempään ja heidän sairaalajaksojensa määrät vähentyvät

Lähteet

ReAble Network- Media reports of reablement in New Zealand- https://reable.auckland.ac.nz/media-reports-of-reablement-in-new-zealand

Waikato District Council- https://www.waikatodistrict.govt.nz/your-district/district-overview

WaikatoDHB Newsroom 13.7.2012-Recovery help at home for older Waikato patients-https://www.waikatodhbnewsroom.co.nz/2012/07/13/recovery-help-at-home-for-older-waikato-patients/

WaikatoDHB Newsroom 14.2.2012-START-service keeps retired farming couple together-https://www.waikatodhbnewsroom.co.nz/2013/02/14/start-service-keeps-retired-farming-couple-together/

Waikato District Health Board-START (Supported Transfer Accelerated Rehabilitation Team)-https://www.waikatodhb.health.nz/about-us/a-z-of-services/older-persons-rehabilitation-and-allied-health/start/

Jaa artikkeli