Uusi kansainvälinen tutkimus Arkikuntoutuksesta

Viime vuonna on ilmestynyt uusi kansainvälinen tutkimus Arkikuntoutuksen kansainvälisestä määritelmästä. Tutkimus on englannin kielinen: Metzelthin, Rostgaard, Parsons, Burton (2020). Development of an internationally accepted conceptualisation of reablement: a Delphi study. Ageing and Society. 

Ikääntyvä yhteiskunta on haaste nykyisille soaiaali- ja terveyspalveluille. Perinteisesti sote-palvelut tarjoavat iäkkäille erilaisia hoito- ja palveluratkaisuja sen sijaan että ratkaisuja etsittäisiin yhdessä asiakkaan kanssa. Arkikuntoutus pyrkii tukemaan asiakkaan voimavaroja mahdollisimman itsenäisen elämän saavuttamiseksi. Arkikuntoutuksen käsitteen merkitys sekä toteutus vaihtelee eri maissa. Käsitteen eri versiot hankaloittavat Arkikuntoutuksen systemaattista arviointia, vertailua sekä eri maissa tehtyjen tutkimusten tulosten käytäntöön saattamista. Delphin tutkimus tehtiin 2018/19 tavoitteenaan koota kansainvälisesti yhteneväiset Arkikuntoutuksen ominaispiirteet, tavoitteet sekä kohderyhmät. (Vapaasti suomennettu tutkimuksen tiivistelmästä)

Tutkimus löytyy osoitteesta: 

 https://www.researchgate.net/publication/344527566_Development_of_an_internationally_accepted_definition_of_reablement_a_Delphi_study

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on facebook