Blogi

Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito romahduttaa toimintakyvyn ja on kallista

Terveyskeskusten pitkäaikaishoidossa ikääntynyt saadaan vuodelevolla suhteellisen nopeasti liikuntakyvyttömäksi. Jos purkaisimme tarpeettoman terveyskeskuksen vuodeosastohoidon, niin säästäisimme noin 12 miljoonaa euroa vuodessa ja lisäksi ikääntyneiden toimintakyvyn romahtaminen voitaisi estää.   Ikääntyneen on tällä hetkellä suhteellisen helppo päästä ympärivuorokautiseen terveyskeskussairaalan vuodeosastohoitoon osassa Suomea.  Kyseistä kapasiteettia on niin paljon, että muuttotappion alueilla puhutaan jopa

Lue lisää »

Ikääntyneiden toimintakykyä tuettava korona-aikana

Voimin Oy:n asiantuntijat ovat muodostaneet yhdessä kansanedustajien, geriatrien, tutkijoiden sekä organisaatioiden kanssa Ikääntyneiden kuntoutuksen verkoston, jonka tavoitteena on kehittää ikääntyneiden kuntoutusta Suomessa. Verkosto julkaisi Eduskunnan Ikä-verkoston tilaisuuden yhteydessä 18.5.2020 seuraavan vetoomuksen ikääntyneiden kuntoutuksen puolesta. Vetoomus ikääntyneiden kuntoutuksen puolesta Karanteeni ikääntyneiden suojelemiseksi tuo uusia terveysriskejä, jotka voivat olla eristymisen pitkittyessä jopa

Lue lisää »

Mihin arkikuntoutuksen kustannus-vaikuttavuus perustuu?

Muissa pohjoismaissa jo pitkään käytössä ollut arkikuntoutus on osoittautunut tavanomaista kotihoitoa ja kuntoutusta kustannus-vaikuttavammaksi. Miten vaikuttavuus on mitattu ja kuinka kustannukset muotoutuvat? Ikääntyneiden arkikuntoutuksen on havaittu lisäävän kuntoutujien laatupainotettuja elinvuosia1 sekä tukevan ikääntyneen omatoimisuutta arjessa 2. Näin arkikuntoutusta saanut asiakas kuvasi kokemustaan: ”Arkikuntoutukseen avulla koen, että minut muistetaan ja minua

Lue lisää »