Blogi

Ikääntyneiden toimintakykyä tuettava korona-aikana

Voimin Oy:n asiantuntijat ovat muodostaneet yhdessä kansanedustajien, geriatrien, tutkijoiden sekä organisaatioiden kanssa Ikääntyneiden kuntoutuksen verkoston, jonka tavoitteena on kehittää ikääntyneiden kuntoutusta Suomessa. Verkosto julkaisi Eduskunnan Ikä-verkoston tilaisuuden yhteydessä 18.5.2020 seuraavan vetoomuksen ikääntyneiden kuntoutuksen puolesta. Vetoomus ikääntyneiden kuntoutuksen puolesta Karanteeni ikääntyneiden suojelemiseksi tuo uusia terveysriskejä, jotka voivat olla eristymisen pitkittyessä jopa

Lue lisää »

Mihin arkikuntoutuksen kustannus-vaikuttavuus perustuu?

Muissa pohjoismaissa jo pitkään käytössä ollut arkikuntoutus on osoittautunut tavanomaista kotihoitoa ja kuntoutusta kustannus-vaikuttavammaksi. Miten vaikuttavuus on mitattu ja kuinka kustannukset muotoutuvat? Ikääntyneiden arkikuntoutuksen on havaittu lisäävän kuntoutujien laatupainotettuja elinvuosia1 sekä tukevan ikääntyneen omatoimisuutta arjessa 2. Näin arkikuntoutusta saanut asiakas kuvasi kokemustaan: ”Arkikuntoutukseen avulla koen, että minut muistetaan ja minua

Lue lisää »