Blogi

Listaus ikääntyneiden kuntoutuksen täydennyskoulutuksista 2021

Kuva: Pixabay Tässä blogipostauksessa listataan vuonna 2021 tarjolla olevia kuntoutuksen täydennyskoulutuksia, jotka eivät tähtää tutkintoon. Kuntoutumisen asiakasryhmänä ovat iäkkäät. Ammattitaidon kehittäminen kannattaa. Työtehtävät ja ammattiasema sekä niiden kehittäminen määrittävät jokaisen yksilöllisen täydennyskoulutuksen tarpeen. Täydennyskoulutus tukee työssä jaksamista ja antaa uusia näkökulmia omaan työhön. Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva laki oikeuttaa ja velvoittaa

Lue lisää »

Mitä motivaatio on?

Motiivit tarkoittavat tarpeita, haluja ja viettejä, joita meillä jokaisella on tiedostetusti tai tiedostamatta. Motiivit ajavat meidät toimimaan tilassa, jota kutsutaan motivaatioksi. Motivaatio syntyy yksilön sisäisistä ja ulkoisista vaikutteista. Sisäinen motivaatio on sisäsyntyistä ja silloin ihminen saa toiminnastaan tyydytystä ja iloa. Ulkoisen motivaation lähteinä toimivat esimerkiksi palkkiot, jolloin toiminta ei perustu

Lue lisää »

Uusi kansainvälinen tutkimus Arkikuntoutuksesta

Viime vuonna on ilmestynyt uusi kansainvälinen tutkimus Arkikuntoutuksen kansainvälisestä määritelmästä. Tutkimus on englannin kielinen: Metzelthin, Rostgaard, Parsons, Burton (2020). Development of an internationally accepted conceptualisation of reablement: a Delphi study. Ageing and Society.  Ikääntyvä yhteiskunta on haaste nykyisille soaiaali- ja terveyspalveluille. Perinteisesti sote-palvelut tarjoavat iäkkäille erilaisia hoito- ja palveluratkaisuja sen

Lue lisää »

Mitä arkikuntoutus on?

Meiltä on kysytty usein, mistä saisi lisätietoa arkikuntoutuksesta? Olemme koonneet listauksen suomenkielisistä julkaisuista, jotka käsittelevät aihetta. ü  AlfaTV, Dosentti 18.06.2020 Onko vanhuspalvelulaki tyhjä kirjain? Miksi seniorikansalaisten arkipäivän aktivointi on vielä niin vaikeaa? Linkki: https://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=58973231 ü  AlfaTV, Senioriseisake, Jakso 17, 6/2020 Seniori kykenee arkikuntoutuksen avulla Linkki: https://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=55682583 ü  Niskanen, S. & Valvanne, J. 2019. Arkikuntoutus auttaisi

Lue lisää »

Korona-aika iäkkään arjessa

Onko korona jo osa ikäihmisen arkea? Keväällä Suomessa koettiin ensikosketukset koronaviruksen kanssa. Kokoontumiset kiellettiin, järeitä rajoituksia asetettiin valtiovallan toimesta, suojavarusteista oli pulaa ympäri maailman ja ihmiset elivät epätietoisuudessa. Muutamassa päivässä arki alkoi tuntua huonolta elokuvalta, joka ei meinannut millään loppua. Turvaväleistä, maskeista, käsidesistä ja kokoontumisrajoituksista tuli arkipäivää. Tietoisuus viruksesta lisääntyi

Lue lisää »

Voiminin uuden kasvon esittäytyminen

Tervehdys kaikille.  Olen lokakuusta lähtien hääräillyt Voiminin taustajoukoissa. Olen Sanna, vanhustyön geronomi-opiskelija Metropolia AMK:sta. Aiemmalta koulutukseltani olen myös media-assistentti, tradenomi ja lähihoitaja. Osallistun Voiminissa markkinointiin, some-julkaisuihin sekä erilaisiin yrityksen taustatoimiin. Olen innoissani päästyäni mukaan mahtavaan Voiminin porukkaan ja edistämään iäkkäiden arkikuntoutuspalveluiden jalkautumista Suomeen. Kerron hieman omasta näkemyksestäni arkikuntoutuksesta. Aihe on

Lue lisää »

Terveyskeskuksen pitkäaikaishoito romahduttaa toimintakyvyn ja on kallista

Terveyskeskusten pitkäaikaishoidossa ikääntynyt saadaan vuodelevolla suhteellisen nopeasti liikuntakyvyttömäksi. Jos purkaisimme tarpeettoman terveyskeskuksen vuodeosastohoidon, niin säästäisimme noin 12 miljoonaa euroa vuodessa ja lisäksi ikääntyneiden toimintakyvyn romahtaminen voitaisi estää.   Ikääntyneen on tällä hetkellä suhteellisen helppo päästä ympärivuorokautiseen terveyskeskussairaalan vuodeosastohoitoon osassa Suomea.  Kyseistä kapasiteettia on niin paljon, että muuttotappion alueilla puhutaan jopa

Lue lisää »

Ikääntyneiden toimintakykyä tuettava korona-aikana

Voimin Oy:n asiantuntijat ovat muodostaneet yhdessä kansanedustajien, geriatrien, tutkijoiden sekä organisaatioiden kanssa Ikääntyneiden kuntoutuksen verkoston, jonka tavoitteena on kehittää ikääntyneiden kuntoutusta Suomessa. Verkosto julkaisi Eduskunnan Ikä-verkoston tilaisuuden yhteydessä 18.5.2020 seuraavan vetoomuksen ikääntyneiden kuntoutuksen puolesta. Vetoomus ikääntyneiden kuntoutuksen puolesta Karanteeni ikääntyneiden suojelemiseksi tuo uusia terveysriskejä, jotka voivat olla eristymisen pitkittyessä jopa

Lue lisää »

Mihin arkikuntoutuksen kustannus-vaikuttavuus perustuu?

Muissa pohjoismaissa jo pitkään käytössä ollut arkikuntoutus on osoittautunut tavanomaista kotihoitoa ja kuntoutusta kustannus-vaikuttavammaksi. Miten vaikuttavuus on mitattu ja kuinka kustannukset muotoutuvat? Ikääntyneiden arkikuntoutuksen on havaittu lisäävän kuntoutujien laatupainotettuja elinvuosia1 sekä tukevan ikääntyneen omatoimisuutta arjessa 2. Näin arkikuntoutusta saanut asiakas kuvasi kokemustaan: ”Arkikuntoutukseen avulla koen, että minut muistetaan ja minua

Lue lisää »