Blogi

Kuntoutusavustajilla lisää toimintakykyä kotona asuville ikäihmisille?

The Home Independence Program (HIP) on australialainen ikääntyneiden kotihoidon ja arkikuntoutuksen toimintamuoto. Toimintamuoto on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi asiakkaiden toimintakyvyn, elämänlaadun ja itsevarmuuden lisäämiseen. HIP- toimintamalli on suunniteltu erityisesti kotihoidon aloittaville asiakkaille sekä asiakkaiden lisääntyneeseen palvelujen tarpeeseen.  Toimintamallin käyttöön oton jälkeen hoivapalveluiden tarve on vähentynyt ja terveydenhoitomenot ovat pienentyneet. Perinteisesti HIP-toimintamallin

Lue lisää »

Tiedon käsittelyllä hyvinvointia rakentamassa

Terveystietojen tallentamisessa, omistamisessa ja jakamisessa on merkittäviä mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalle. Samaan aikaan tietojen käsittely herättää kuitenkin myös monia kysymyksiä. Osallistuimme Big Business Insight Groupin järjestämään tapahtumaan Digital Health Nordic 2022. Pureuduimme edeltävässä ja nyt tässä blogikirjoituksessa tapahtuman antiin ja sen herättämiin ajatuksiin. Tekoälyn käyttäminen tuo paljon uusia mahdollisuuksia sosiaali-

Lue lisää »

Sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisaatio- uhka vai mahdollisuus?

Yhteiskunnan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eteen on ilmaantunut ennennäkemättömiä haasteita viime vuosina, joiden tuloksena digitalisaatio on kuitenkin edennyt vauhdilla. Digitalisaatio on mahdollistanut sosiaali- ja terveysalalle aiempaa monipuolisemmat potilaskokemukset, terveydenhuollon palveluiden uudelleen järjestämisen, laadun ja saavutettavuuden parantamisen sekä työntekijöiden työskentelyolojen kehittämisen. Osallistuimme Big Business Insight Groupin järjestämään etätapahtumaan Digital Health Nordic

Lue lisää »

Arkikuntoutuksen ominaispiirteet

Arkikuntoutus sanana tuo useimmille mielleyhtymän arkiliikuntaan ja arkiaskareisiin. Mielleyhtymä on kuitenkin hieman harhaanjohtava, sillä arkikuntoutuksella tarkoitetaan yhtä kotikuntoutus muodoista. Arkikuntoutuksen tavoitteet liittyivät asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseen, asiakkaan terveyttä edistävien ja sairauksia ehkäisevien taitojen kehittymiseen sekä asiakkaan osallisuuden ja aktiivisuuden tukemiseen. Arkikuntoutuksen keinoina hyödynnetään yksilöllisiä arkikuntoutusjakson toteutuksia, asiakkaan voimaantumisen

Lue lisää »

Kuntoutuksen tuulahduksia maailmalta: Palkittu kuntoutuksen toimintamalli Uuden-Seelannin Waikatossa

  Uuden Seelannin hallitus on sijoittanut 40 miljoonaa Uuden-Seelannin dollaria vuosina 2012–2016 Ikääntyneiden kotiin vietävien tukipalvelujen kehittämiseen. Waikaton alueelle kehitettiin START- tiimi (Supported Transfer and Accelerated Rehabilitation Team) ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden palvelupolun siirtymäkohtien tueksi ja kuntoutumisen tehostamiseksi. Uuden kuntoutustiimin myötä sairaalajaksot ovat lyhentyneet, kun potilaiden ei tarvitse odottaa

Lue lisää »

Mitkä arjen toimet ja asiat ovat sinulle tärkeitä?

Toivoisitko 80-vuotiaana, että joku kysyisi tätä sinulta? Ikääntyneen toimintakyky voi olla heikentynyt syystä tai toisesta ja se vaikeuttaa itselle tärkeiden asioiden toteuttamista. Arkikuntoutuksessa pysähdytään pohtimaan ikääntyneelle tärkeitä asioita ja tuetaan hänen omien tavoitteidensa toteutumista. Kuntoutuminen on motivoivaa itse asetettujen tavoitteiden ansiosta. Arkikuntoutustiimin moniammatillinen työryhmä tukee asiakasta useita kertoja viikossa toteutuvilla

Lue lisää »

Huikeita onnistumisia ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa

”On ollut upeaa kuulla, että koulutuksemme ovat todella kehittäneet ikääntyneiden kotikuntoutuspalveluja kunnissa! Tuorein osallistujapalaute koulutuksesta oli, että Pietarsaareen perustettiin arkikuntoutustiimi viime koulutuksen innostamana ja siellä on saatu huikeita onnistumisia ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisessa!”, riemuitsee väitöskirjatutkija Satu Niskanen, Voimin Oy:stä. ”Iloitsimme Jaakko Valvanteen kanssa, että tämä kannustaa jatkamaan!”   Voimin järjestää yhteistyössä

Lue lisää »

Listaus arkikuntoutuksen kansainvälisistä julkaisuista

Arkikuntoutuksesta löytyy kattavasti kansainvälistä tutkimustietoa eri maista. Tässä listattuna mielestämme oleellisimmat tutkimukset. Erityisesti tummennettuihin tutkimuksiin suosittelemme tutustumaan. Tuore kansainvälinen määritelmä Arkikuntoutuksesta: Metzelthin S, Rostgaard T, Parsons M, Burton E (2020). Development of an internationally accepted conceptualisation of reablement: a Delphi study. Ageing and Society. Bersvendsen, T. ( 2020). Effects of

Lue lisää »

Yhteiskunnallinen yrittäjyys- Yhteistä hyvinvointia liiketoiminnalla

Yhdistys, säätiö, toiminimi, osuuskunta vai osakeyhtiö? Toimintamuotoja yhteisöille löytyy lukuisia hiukan erilaisin ominaispiirtein. Perinteisesti yleishyödylliset ja yhteiskunnan toimintoja tukevat yhteisöt ovat olleet yhdistyksiä tai säätiöitä. Osuuskunnat koostuvat usein itsenäisistä eri alojen ammattilaisista, jotka yhdistävät voimavaransa elinkeinotoimintaan. Osakeyhtiöt mielletään voittoa ja liiketoiminnan kasvua tavoitteleviksi yhteisöiksi, joille yhteiskunnalliset asiat eivät ole välttämättä

Lue lisää »

Uusi arkikuntoutuskoulutus täydentämään kotikuntoutuksen koulutusvalikoimaa

Kansainvälisen arkikuntoutusverkoston kokouksessa 20.5.2021 esiteltiin uusimpia tutkimuksia arkikuntoutuksesta (=reablement). Tilaisuus oli antoisa ja sain taas uusia näkökulmia tuleviin arkikuntoutuskoulutuksiin. Oli myös ilo havaita, että arkikuntoutusta ja siihen liittyvää tutkimusta toteutetaan jo yhdessätoista maassa. Uusimpina tulokkaina tutkimusverkostoon ovat Suomi ja Irlanti! Tiedätkö sinä jo mitä arkikuntoutus tarkoittaa ja miten se eroaa

Lue lisää »