Arkikuntoutus koulutus- ja asiantuntijapalvelut

Ajankohtaisia koulutuksia

Photo by Valentin Balan on Unsplash
Arkikuntoutuksesta vinkkejä käytännön työhön-verkkokurssi  itsenäiseen opiskeluun 
Suunnattu lähihoitajille ja hoitajille, myös muut kuntoutuksen ammattilaiset voivat hyötyä.
 
Arkikuntoutuksen menetelmät ammattilaisille 

Suunnattu fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille sekä kotikuntoutusta ja kuntoutuksen arviointeja toteuttaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Profession kanssa: https://professio.fi/product/vaikuttavampaa-kotikuntoutusta-arkikuntoutuksen-keinoilla-copm-ja-motivoivan-haastattelun-menetelmat/

Arkikuntoutuskoulutus kotikuntoutuksen kehittäjille ja organisoijille Suunnattu kotikuntoutustiimien vetäjille ja esimiehille sekä kotikuntoutuksen kehittäjille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Profession kanssa: https://professio.fi/product/asiakaslahtoinen-ja-vaikuttava-kotikuntoutus-2/

Koulutuspalvelut

Voimin Oy toteuttaa erilaisille yhteisöille ja organisaatioille räätälöityjä tilauskoulutuksia, joissa perehdytään arkikuntoutukseen, sen toimintatapoihin ja tavoitteisiin kiinnostavien luentojen ja käytännönläheisten workshoppien avulla. 

Ennen koulutusta organisaation tai hyvinvointialueen ikääntyneiden kotikuntoutuksen nykytila voidaan käydä läpi yhdessä koulutuksen tilaajan kanssa. Nykytilasta saadaan kattavin katsaus, kun tilaaja selvittää organisaationsa kotikuntoutuksen organisoijilta, kehittäjiltä ja toteuttajilta kuntoutumisen haasteita. Koulutuksella ja työpajoilla pyritään löytämään ratkaisuja organisaation tai hyvinvointialueen kehittämiskohteisiin.

Koulutusten aiheina voivat olla esimerkiksi: Mitä arkikuntoutus on? Mikä merkitys arkikuntoutuksella on? Miksi arkikuntoutus on kustannus-vaikuttavampaa kuin tavanomainen kotihoito ja kuntoutus? Mikä on toimintaterapeutin rooli arkikuntoutuksessa? Miten voimme toteuttaa arkikuntoutusta omassa työssämme?

Kokovartalokuva 26.3.2018
Luennoitsija Satu Niskanen

Asiantuntijapalvelut

voimin-arkikuntoutus-lapsi-mummo
Arkikuntoutuksen avulla voi toteuttaa itselle tärkeitä asioita

Asiantuntijapalveluidemme avulla saat työkaluja ja vinkkejä organisaatiosi kotikuntoutuksen kehittämiseen ja organisointiin. Asiantuntijapalvelut sisältävät koulutuksia, luentoja, kannanottoja, artikkeleita tai erikseen räätälöidyn kokonaisuuden. Tavoitteenamme on auttaa suomalaisia organisaatioita hyödyntämää parhaalla mahdollisella tavalla Pohjoismaissa hyväksi havaittuja ja kustannustehokkaita käytäntöjä. Voimme suunnitella asiantuntijapalvelut organisaation yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. 

Arkikuntoutus tukee ikäihmisten itsenäisyyttä ja lisää elämän mielekkyyttä. Enintään kolme kuukautta kestävän kuntoutusjakson tavoitteena on vahvistaa ikääntyvän väestön toimintakykyä ja auttaa heitä suoriutumaan paremmin arjessa. Arkikuntoutuksen avulla voidaan mahdollistaa kotona asuminen entistä pidempään ja parantaa tällä tavoin jokaisen asiakkaan elämänlaatua.

”Arkikuntoutuksen avulla minulla on taas mahdollisuus harrastaa ja osallistua sosiaaliseen elämään.”

-Asiakas