Arkikuntoutus

 Arki­kuntoutus on kotikuntoutuksen muoto, joka tukee ikääntyneen omatoimisuutta hänen omassa elinpiirissään. Arkikuntoutus toteutetaan moniammatillisessa tiimissä asiakaslähtöisin tavoittein ajallisesti rajatulla kuntoutusjaksolla. Ikääntyneen oma sitou­tuminen ja motivaatio ovat keskeisessä roolissa mene­telmän toteutuksessa.

Ikääntyneille suunnattua arkikuntou­tusta on toteutettu Australiassa, Isossa­-Bri­tanniassa, Tanskassa, Ruotsissa sekä Norjassa jo vuosia.

Arkikuntoutuksella tavoitellaan ikäihmisen toimintakyvyn ja itsenäisen toiminnan tukemista, terveyttä edistävien ja sairauksia ehkäisevien taitojen kehittymistä sekä osallisuuden ja aktiivisuuden tukemista. Keinoina arkikuntoutuksessa sovelletaan yksilöllisesti räätälöityä toteutusta, ikääntyneen voimaantumisen tukemista, toiminnan mahdollistamista ja erilaisia toimintakykyyn vaikuttavia harjoitteita. Asiakkaan tavoitteiden arvioimiseksi arkikuntoutuksessa käytetään COPM- ja TARGET-menetelmiä.

 Arkikuntoutuksen (englanniksi reablement tai restorative care) käsite on käännös Norjassa käy­tetystä termistä hverdagsrehabilitering ja ruot­sinkielisestä käsitteestä vardagsrehabilitering.

Ikääntyneille suunnattua arkikuntou­tusta on hyödynnetty Australiassa, Isossa­Bri­tanniassa, Tanskassa, Ruotsissa sekä Norjassa jo vuosia

Kustannusten hillitseminen ja elämänlaatu = mahdoton yhtälö?

Photo by Josh Appel on Unsplash

Arkikuntoutus on tutkimusten mukaan yhteiskunnalle joko saman hintaista tai edullisempaa, kuin perinteisesti toteutetun kotihoidon ja kuntoutuksen yhdistelmä. 

Syynä on se, että arkikuntoutus lisää ikääntyneiden kuntoutujien laatupainotettuja elinvuosia sekä tukee ikääntyneen omatoimisuutta arjessa. 

Kuntoutumisen alkuvaiheessa arkikuntoutus kustantaa enemmän kuin perinteinen toimintamalli, sillä käyntien määrä ja kesto saattavat olla erittäin intensiivisiä riippuen asiakkaan tarpeista. 

Pidemmällä aikavälillä arkikuntoutus tulee kuitenkin edullisemmaksi, sillä asiakas tyypillisesti kuntoutuu ja tarvitsee näin vähemmän palveluja. Vertailututkimuksen mukaan perinteisellä kotihoidon ja kuntoutuksen yhdistelmällä ei saavuteta asiakkaan kannalta yhtä vaikuttavia tuloksia kuin arkikuntoutuksella. 

Lisää aiheesta blogissamme:

– Mihin arkikuntoutuksen kustannus-vaikuttavuus perustuu? – Voimin Oy

Kokemuksia Arkikuntoutuksesta

Asiakas määrittää itse arkikuntoutuksen tavoitteet. Tavoitteet voivat olla monenlaisia ruuanlaitosta itsenäiseen peseytymiseen tai kauppa-asiointiin.  

Moniammatillinen tiimi tukee asiakasta kuntoutumisessa kotikäynneillä. Arkikuntoutusjakso kestää yleensä 8-12 viikkoa. 

Videolla Tyyne kertoo, miten arkikuntoutus on vaikuttanut hänen elämäänsä.

Ikääntyneiden kotikuntoutusta kehitetään arkikuntoutuksen avulla Suomessa

vanha mies näyttää peukkuja
Arkikuntoutus koulutuksille peukut

 

Näillä alueilla on otettu arkikuntoutuksen keinoja käyttöön ja kehitetään kotikuntoutustoimintaa arkikuntoutuksen tutkitun tiedon mukaisesti:

  • Pietarsaari
  • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 
  • Oulu ja kuntia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta 

Räätälöimme alueen tarpeiden mukaisesti koulutuksen, jossa on keskitytty alueen ammattilaisilta esiin tulleisiin haasteisiin kotikuntoutuksen kehittämisessä. Haasteita selvitetään alueen kotikuntoutuksen kehittämisen alkukartoituksessa. Koulutuksen yhteydessä voidaan järjestää työpaja, jossa alueen haasteisiin etsitään ratkaisuja arkikuntoutuksen keinoilla. 

Kansainvälinen Arkikuntoutuksen tutkijaverkosto

Arkikuntoutusta on kehitetty kansainvälisesti monissa maissa jo vuosien ajan. 2018 perustettiin kansainvälinen ReAble research network-tutkijaverkosto eri maiden arkikuntoutuksen kehittämiseksi ja maiden välisen yhteistyön lisäämiseksi. 

Verkosto koostuu arkikuntoutuksen tutkijoista ja järjestää säännöllisesti tapaamisia. Verkostoa koordinoivat Hanne Tuntland Norjasta, Magnus Zingmark Ruotsista ja Jette Thuesen Tanskasta.

Vuonna 2021 tutkijaverkostoon kuuluu jo 50 henkilöä 11 eri maasta. Verkostossa edustetut maat ovat Tanska, Ruotsi, Norja, Suomi, Hollanti, Iso-Britannia, Irlanti, Australia, Uusi-Seelanti, Kanada ja USA. 

Voimin Oy:n arkikuntoutuksen asiantuntija Satu Niskanen on ainoa tutkijajäsen Suomesta verkostossa tällä hetkellä.

Lisätietoa ReAble verkostosta:

Reablement or restorative home support | ReAble Network (auckland.ac.nz)

 

Katso lyhyt animaatio englanniksi arkikuntoutuksesta ja kansainvälisestä tutkijaverkostosta.

 

Lisätietoa Arkikuntoutuksesta

Photo by eberhard 🖐 grossgasteiger on Unsplash
Mihin arkikuntoutuksen kustannusvaikuttavuus perustuu
 
Arkikuntoutuksen suomenkielistä materiaalia
 
Arkikuntoutuksen ominaispiirteet
 
Listaus kansainvälisistä julkaisuista arkikuntoutuksesta